Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres

Editorial Tramuntana

Premi Contes d’emocions, si em coneixes, m’entens 2012 convocat per l’Asociació de Bipolars de Catalunya.

Categories

  • Childish
  • Ilustrated book